ΑΣΣΗΡΟΣ ΙΜΕ ΕΠΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α.Φ.Μ.: 099436503
Δ.Ο.Υ.: Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ.: 570 09
AΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 122109499000 

Τηλ: +30 2310755600  
Fax: +30
Email: